Madrid
Vi kan hjelpe deg med
Juridisk rådgivning innen spansk rett
Kjøp og salg av bolig i Spania
Skattemelding og eiendomskatt i Spania
Arv, testament og arveavgift i Spania
Rettshjelp i
Spania
  • Kjøp / Salg av fast eiendom i Spania

  • Arv og arveavgift i Spania

  • Reklamasjons- og klagesaker i Spania

  • Skattemelding (selvangivelse) og eiendomskatt i Spania

  • Avtaler og kontrakter inngått i Spania

  • Selskapsrett

  • Spansk arbeidsrett

  • Spansk strafferett

  • Rettsmekling og voldgift på norsk, i Spania

IMG_8714-1-e1473014290962.jpg
María de Jorge Martínez

Advokat Spania

Trenger du advokathjelp og har andre spørsmål?

Juridisk rådgivning innen spansk rett

Vi spesialiserer oss på spansk rett og løser saker som kan oppstå i forbindelse med ditt opphold i Spania – og vi bistår deg på norsk.

I Myhre Advokat tilbyr vi juridisk bistand oppimot kjøp og salg av eiendom, arvesaker, reklamasjons- og klagesaker, skattebetaling i Spania og andre rettsområder.

Våre norsktalende advokater befinner seg i Valencia, Las Palmas de Gran Canaria og Almería. Dessuten er vi meget ofte i Norge og gir bistand via e-post og telefon.

Dersom du befinner deg i Norge, er det ikke lenger nødvendig å reise til Spania for å treffe oss. Vi tilpasser oss dine behov og har mulighet for å møte deg der du er.

Skattemelding og eiendomskatt i Spania

Vi tilbyr bistand i forbindelse med skattemelding og eiendomsskatt både for «residentes» (de som er fast bosatt i Spania) og «no residentes» (de som er i Spania i mindre enn 183 dager i året).

Alle som er fast bosatt / “residentes” i Spania må sende skattemeldingen (IRPF) og vil, i tillegg, få regning på en lokal eiendomskatt (IBI), som betales årlig til den kommunen man har fast eiendom i (i tilfelle man eier bolig).

Utlendinger som bor i Spania i mindre enn 183 dager i året regnes som ikke bosatt i Spania, på spansk “no residentes”. Både “residentes” og “no residentes” som erverver, eier eller selger fast eiendom er skattepliktige for sine inntekter i Spania, inkludert eventuelle og potensielle inntekter fra en spansk eiendom.

Dette gjelder selv om eiendomen ikke er utleid eller man ikke har noen fortjeneste på den. Grunnen til denne skatten er at man kunne ha leiet ut boligen sin dersom man selv ønsket dette.

Ikke-bosatte / “no residentes” som eier bolig i Spania har plikt til å betale to forskjellige typer eiendomsskatt: De vil få IBI regningen (lokal skatt) og i tillegg må de sende en spesiell skattemelding for ikke-bosatte.

Skattemeldingen for ikke-bosatte heter Modelo 210 og innbærer en årlig skatt. Skatten vil bli beregnet som en liten prosentligning for bruk av egen bolig, og vil bli belastet av den spanske Skatteetaten (Hacienda).

Dersom en “no residente” leier ut boligen sin i Spania må man sende “modelo 210” hvert kvartal i stedet for en gang i året. Man er forpliktet til å betale skatt på disse leieinntektene hver tre måneder.

Kjøp av bolig i Spania

Vi hjelper deg helt fra starten ved å gi deg all informasjonen i forbindelse med kjøp av bolig i Spania og veileder deg gjennom kjøpsprosessen.

Arv i Spania

Myhre Advokat tilbyr juridisk bistand oppimot arvesaker, opprettelse av testament, arveskifte, hjelpeskifte og arveavgift I Spania.

Som følge av EU-bestemmelsen som trådte i kraft 17. august 2015, skal skiftet i utgangspunktet gjennomføres i henhold til arveloven i det land der avdøde bodde da han døde.

Som general regel, dersom en person eier en eiendom og har fast bopel i Spania dør, må eiendommen skiftes til arvingene i Spania før eiendommen kan selges eller eventuelt overtas av én eller flere av arvingene.

For de som bor i mer enn 183 dager i Spania (residentes) vil det være spansk arvelov som regulerer arven og de vil derfor ha behov for en spansk advokat. Det er helt mulig å unngå at arven til en nordmann som er fast bosatt i Spania skal skiftes i henhold til spansk arvelov ved å opprette en testament.

Familie på en strand