top of page
Computer Office Work
Vi kan hjelpe deg med
Usaklig oppsigelse
Permittering
Uteblitt lønn
Arbeidsmiljø
Arbeidsrett

«Arbeidsrett regulerer vilkårene i arbeidslivet.

Den omhandler altså rettsregler som gjelder mellom partene i arbeidsforhold, altså forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker

Disse rettsreglene er nedfelt i arbeidsmiljøloven

Trenger du advokathjelp og har andre spørsmål?

Usaklig oppsigelse

Oppsigelse er definert som opphør av et arbeidsforhold før arbeidskontrakten normalt utløper. Oppsigelse fra arbeidsgiver…

Permittering

Dette innebærer at en eller flere ansatte midlertidig blir løst fra arbeidsplikten Har du blitt permittert og usikker på hvilke regler gjelder?

Uteblitt lønn

Har du en arbeidsgiver som ikke utbetaler lønn eller feriepenger til avtalt tid? Dette må du gjør dersom arbeidsgiver ikke vil eller kan betale lønn …

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøloven fremstiller krav til arbeidsmiljøet. Det stilles blant annet krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling…

Modern Building
bottom of page