top of page
Young Family
Vi kan hjelpe deg med
Barnevern
Samboerskap
Barnefordeling
Arv
Skilsmisse
Testament
Familierett

Familierett omhandler rettslige spørsmål som berører samlivspartnere og familieforhold. Dette kan være i forbindelse med utarbeidelse av ektepakt eller samboerkontrakt, separasjon, skilsmisseoppgjør og forholdet til barna.

De viktigste lovene på familierettens område er ekteskapsloven, barneloven, husstandsfelleskapsloven og arveloven.

Trenger du advokathjelp og har andre spørsmål?

Barnefordeling

Ved samlivsbrudd kan barnefordeling og samvær være noe av det mest vanskeligste å bli enige om. Spørsmål om hvem som skal ha den daglige omsorgen, hvor mye samvær skal den enkelte forelder ha etc. Slike problemstillinger kan være tøffe, og by på store utfordringer.

Ektepakt og samboeravtale

Mange problemstillinger kan unngås ved å inngå juridiske avtaler som ektepakt eller samboeravtale på forhånd, mens samlivet fortsatt består.

Samboere har ikke samme rettigheter som et ektepar har etter ekteskapsloven. For å sikre økonomisk trygghet og forutsigbarhet er det derfor viktig å tegne en samboeravtale (samboerkontrakt). Slik kan man sikre verdier partene tar med seg inn i forholdet, og verdier man anskaffer seg under samlivet. En slik avtale sikrer også hva som skal skje ved et eventuelt samlivsbrudd.

Skifteoppgjør

I tillegg regulerer familierett også hvordan formuen skal deles ved ekteskapets oppløsning. Dette kalles skifte. Skifte foretas når samlivet opphører ved samlivsbrudd og ved død. Et skifte er å fordele økonomiske midler mellom to ektefeller som skal separeres/skilles. Også samboere må foreta et skifte ved brudd.

Det er i utgangspunktet avtalefrihet ved skifteoppgjør etter skilsmisse. Partenes uenigheter kan derimot tale for at en advokat bør involveres for å sikre at man kommer rettferdig ut av et samlivsbrudd.

Våre advokater bistår med juridisk rådgivning ved beslutninger som angår økonomiske og familiære problemstillinger.

Familie på en strand
bottom of page