top of page
Håndtrykk
Vi kan hjelpe deg med
Kvalitetssikring av konkurransegrunnlag og tilbud
Klage og søksmål om tildeling av kontrakt
Endringer i inngåtte kontrakter
Innsynskrav
Offentlige anskaffelser

Robert Myhre har tidligere vært sekretariatsleder i KOFA, og arbeidet med 2001-forskriften om offentlige anskaffelser i Nærings- og handelsdepartementet.

Han har siden 2005 arbeidet som advokat, med spesialfelt offentlige anskaffelser.

Trenger du advokathjelp og har andre spørsmål?

bottom of page