top of page
Utvendig i det moderne forstadshuset
Vi kan hjelpe deg med
Nabotvist
Forsikringsutbetalinger
Feil og mangler ved kjøp og salg
Sameier/borettslag
Håndverkertvister
Tvangssalg og utkastelse
Bolig

Vurderingen av hvorvidt det er grunnlag for et krav om prisavslag, heving eller erstatning, er en sammensatt vurdering som krever sakkyndig og profesjonell vurdering. Vi bistår både selger og kjøper med advokatbistand.

Boligtvister oppstår som regel ved kjøp og salg av brukt bolig, eller etter overtagelse av ny oppført bolig. Tvist vil foreligge ved uenighet eller konflikt mellom partene, og vil som regel utløse flere rettslige problemstillinger. Dette kan gjelde blant annet skjulte feil og mangler ved boligkjøp, tilbakeholdte eller uriktige opplysninger, arealsvikt, bygningsmessige avvik, fuktskader og nabotvist.

Vurderingen av hvorvidt det er grunnlag for et krav om prisavslag, heving eller erstatning, er en sammensatt vurdering som krever sakkyndig og profesjonell vurdering. Vi bistår både selger og kjøper med advokatbistand.

Trenger du advokathjelp og har andre spørsmål?

bottom of page