flyplassen
Vi kan hjelpe deg med
Erstatningskrav
Refusjonskrav
Det er tre alternativer flyselskapet skal tilby deg hvis flyet blir innstilt:

1. Refundere billettkostnaden for den del av reisen du ikke får benyttet.

2. Tilby alternativ flygning, slik at du kommer frem til destinasjonen så snart som mulig.

3. Tilby alternativ flygning til et senere tidspunkt etter ditt ønske, på tilsvarende vilkår som opprinnelig billett.

Du har valget mellom å kreve heving av avtalen eller omruting, uansett årsak til at flyet blir innstilt. Flyselskapet skal dekke utgiftene som følger av at flyet er innstilt.

Du har også rett til en økonomisk kompensasjon etter standardiserte satser. Denne kompensasjonen har du krav etter EF-forordning 261/2004 og forskrift om flypassasjerrettigheter, som utbetales av flyselskapet.

Har du hatt dokumentert økonomisk tap som er større enn den standardiserte kompensasjonen, kan du også kreve erstatning for dette. Dette forutsetter at årsaken til innstillingen ligger innenfor flyselskapets kontroll. I tillegg må det påførte økonomiske tapet være en sannsynlig følge av at flyet er innstilt.

Du har ikke krav på kompensasjon når årsaken til innstillingen er ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne vært unngått, selv om alle rimelige tiltak var blitt truffet. Eksempler på dette kan være dårlige værforhold som forhindrer flytrafikken, enkelte typer streik eller uforutsette sikkerhetstiltak og pandemier.

Ved sykdom og uhell skal du henvende deg til eget forsikringsselskap. Du kan kreve dekket utgifter som du har pådras som følge av dette. Har du reiseforsikring er du godt sikret mot uforutsette utgifter ved sykdom og uhell.

Trenger du advokathjelp og har andre spørsmål?