top of page
flyplassen
Vi kan hjelpe deg med
 

Når du opplever forsinkelser på fly eller andre reiserelaterte problemer, er det viktig å vite at du har rettigheter som passasjer. Vårt team er godt kjent med de gjeldende lover og forskrifter innenfor reisebransjen og vil veilede deg gjennom prosessen for å sikre at du får den rettferdige kompensasjonen du fortjener.

Våre tjenester innenfor erstatning og refusjonskrav i forbindelse med reiser inkluderer:

  1. Forsinkelser på fly: Hvis du opplever en forsinkelse på flyet ditt og dette fører til tap av tid, økonomiske tap eller forstyrrelser i reiseplanene dine, vil vi hjelpe deg med å kreve erstatning fra flyselskapet i henhold til gjeldende regler og forskrifter.

  2. Avbrutte eller kansellerte flyvninger: Hvis flyvningen din blir avbrutt eller kansellert uten rimelig varsel, kan vi bistå deg med å kreve erstatning for tapte kostnader, tap av tid eller annet ubehag som følge av kanselleringen.

  3. Bortkommet eller skadet bagasje: Hvis bagasjen din blir bortkommet eller skadet under reisen, vil vi hjelpe deg med å kreve erstatning for tapte eiendeler eller eventuelle utgifter du pådrar deg som følge av dette.

  4. Annen reiserelatert erstatning: Vårt team kan også hjelpe deg med andre typer erstatningskrav knyttet til reiser, for eksempel hotellkompensasjon, transportforsinkelser eller andre uforutsette hendelser som påvirker reiseopplevelsen din.

Vi forstår at reiseproblemer kan være belastende og påvirke din tillit til reisebransjen. Derfor er vi her for å gi deg klar og forståelig juridisk veiledning gjennom hele prosessen. Vi vil vurdere din situasjon nøye, analysere gjeldende lover og forskrifter og utvikle en skreddersydd strategi for å sikre at du får den rettferdige erstatningen og refusjonen du har krav på.

Det er tre alternativer flyselskapet skal tilby deg hvis flyet blir innstilt:

1. Refundere billettkostnaden for den del av reisen du ikke får benyttet.

2. Tilby alternativ flygning, slik at du kommer frem til destinasjonen så snart som mulig.

3. Tilby alternativ flygning til et senere tidspunkt etter ditt ønske, på tilsvarende vilkår som opprinnelig billett.

Du har valget mellom å kreve heving av avtalen eller omruting, uansett årsak til at flyet blir innstilt. Flyselskapet skal dekke utgiftene som følger av at flyet er innstilt.

Du har også rett til en økonomisk kompensasjon etter standardiserte satser. Denne kompensasjonen har du krav etter EF-forordning 261/2004 og forskrift om flypassasjerrettigheter, som utbetales av flyselskapet.

Har du hatt dokumentert økonomisk tap som er større enn den standardiserte kompensasjonen, kan du også kreve erstatning for dette. Dette forutsetter at årsaken til innstillingen ligger innenfor flyselskapets kontroll. I tillegg må det påførte økonomiske tapet være en sannsynlig følge av at flyet er innstilt.

Du har ikke krav på kompensasjon når årsaken til innstillingen er ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne vært unngått, selv om alle rimelige tiltak var blitt truffet. Eksempler på dette kan være dårlige værforhold som forhindrer flytrafikken, enkelte typer streik eller uforutsette sikkerhetstiltak og pandemier.

Ved sykdom og uhell skal du henvende deg til eget forsikringsselskap. Du kan kreve dekket utgifter som du har pådras som følge av dette. Har du reiseforsikring er du godt sikret mot uforutsette utgifter ved sykdom og uhell.

Trenger du advokathjelp og har andre spørsmål?

bottom of page