top of page
Kredittkort
Inkasso
 

Vi er dedikerte til å hjelpe deg med inndrivelse av krav og juridiske spørsmål knyttet til inkassoprosesser. Enten du står overfor en situasjon der skyldner er uenig i kravet, inkassoprosessen ikke har blitt korrekt varslet, eller det har blitt brukt urimelige inkassometoder, kan vårt erfarne team veilede deg gjennom prosessen og beskytte dine rettigheter.

Inkassoprosesser kan være komplekse og utfordrende. Vi forstår at det er viktig å sikre at dine krav blir effektivt og rettferdig inndrevet. Vårt erfarne team av inkassoadvokater vil jobbe hardt for å oppnå de beste resultatene for deg.

Våre tjenester innenfor inkasso inkluderer:

  1. Inkassoprosesser: Vi tar hånd om hele inkassoprosessen, fra å sende ut varselbrev og følge opp med skyldner, til å gjennomføre nødvendige rettslige skritt for å inndrive kravet ditt.

  2. Uenighet i kravet: Hvis skyldner er uenig i kravet eller bestrider det, gir vi profesjonell rådgivning og representasjon for å håndtere tvisten og finne en rettferdig løsning.

  3. Urimelige inkassometoder: Dersom det har blitt brukt urimelige inkassometoder mot deg, som trakassering eller uberettigede trusler, vil vi jobbe for å beskytte dine rettigheter og ta nødvendige skritt for å søke erstatning.

  4. Varsel og prosedyre: Vi sikrer at inkassoprosessen følger korrekt varsling og prosedyre i samsvar med gjeldende lovverk. Vi vil grundig gjennomgå inkassodokumentasjonen og sørge for at dine rettigheter som kreditor blir ivaretatt.

Vårt team av inkassoeksperter er kjent med de juridiske aspektene ved inkassoprosesser og har omfattende erfaring med å håndtere forskjellige inkassosaker. Vi tar oss tid til å lytte til dine bekymringer, gjennomgå nøye dokumentasjonen og utvikle en skreddersydd strategi som passer dine behov og mål.

Gjeld og 
inkassosaker

Tvister i forbindelse med inkasso.

Trenger du advokathjelp og har andre spørsmål?

Krav om varsel ved inkasso

Du har krav på å få tilsendt skriftlig varsel før en kreditor iverksetter inkasso. Hvis du betaler innen den fristen som er gitt i varslet (vanligvis to uker), kan du ikke kreves for annet enn renter på det beløpet du skylder. Men hvis du ikke betaler innen fristen, må du betale din kreditors inkassokostnader.

Etter at betalingsfristen i et inkassovarsel er utløpt, mottar du en betalingsoppfordring enten fra kreditoren eller et inkassoselskap. Fristen for betaling skal være minst 14 dager. Den første betalingsoppfordringen inkluderer et enkelt inkassosalær. Salæret avhengerer av kravets størrelse. Hvis kravet for eksempel er på 2500 kroner, utgjør såkalt enkelt inkassosalær 350 kroner. Hvis kravet er på 10.000 kroner, utgjør et enkelt inkassosalær 700 kroner.

Hvis du ikke betaler innen 28 dager etter fristen for betalingsoppfordringen – altså 42 dager fra betalingsoppfordring først ble utsendt – påløper det et såkalt tungt inkassosalær.  Hvis kravet for eksempel er på 2500 kroner, utgjør et tungt inkassosalær 700 kroner. Hvis kravet er på 10.000 kroner utgjør salæret 1400 kroner.

Dersom du fortsatt ikke har betalt 14 dager etter at du har fått et krav med tungt salær, kan saken gå til forliksrådet, noe som betyr ytterligere kostnader for deg. Du kan også risikere at kreditor kan få utlegg (pant) i dine eiendeler, med rett til senere å kreve tvangssalg. Kreditoren må i så fall gå til namsmannen.

Uberettigede inkassokrav

Hvis du mener å ha mottatt et uberettiget krav, det vil si at du mener at du ikke skylder beløpet du blir krevd for, bør du snarest mulig innen betalingsfristen sende kreditor eller inkassobyrået en skriftlig melding der du protesterer mot kravet og begrunner hvorfor du mener kravet er uberettiget.

Hvis det er rimelig tvil om du skylder penger – og du har protestert, skal du ikke betale inkassokostnader. Hvorvidt det er rimelig tvil, vurderes på bakgrunn av din dokumentasjon og fremstilling av saken.

Tvist om inkassokrav

I første omgang må du forsøke å løse tvisten ved en diskusjon eller forhandling med kreditor. Hvis dette ikke fører frem, går saken i første omgang til forliksrådet, og eventuelt videre til domstolen. Hvis inkassoselskapet har fått dokumentert at det foreligger en tvist, må det overlate saken til den du skylder penger, eller sende saken til forliksrådet.

Dreier det omstridte kravet seg om større beløp, kan det være lurt å søke hjelp fra en advokat. En advokat vil kunne bistå deg med å få frem nødvendig dokumentasjon, formulere brev, gi råd om løsninger og forsøke å forlike tvisten dersom det er mulig.

Forretningsmøte
bottom of page