Bank og finans

Vi bistår deg  i klagesaker som gjelder privatpersoners kontraktsforhold med en bank, finansieringsselskap, kredittforetak eller fondsforvaltningsselskap. Det samme gjelder tvister med utenlandsk finansforetak, som tilbyr tilsvarende tjenester i Norge. Vi bistår deg også i  klager mot et verdipapirforetak når tvisten gjelder investeringsrådgivning.

Vi kan hjelpe deg med

Innen bank og finans kan vi kun behandle klager fra forbrukere, det vil si at vi ikke kan vurdere klager fra næringsdrivende. I tvister som gjelder uautoriserte betalingstransaksjoner (misbruk av betalingskort), er det finansselskapet som har klageadgang, jf. finansavtaleloven § 37 (2) b.

Trenger du gratis advokathjelp og har andre spørsmål?

Send spørsmål her