Myhre Advokatfirma kan hjelpe din bedrift med å få redusert gjeld til kreditorer. Dette kan også omfatte offentlige skatter og avgifter. Vi kan tilby en fastpris for arbeidet. 

For å kunne gi et tilbud må vi ha informasjon om bedriften din, slik som omsetning, antall kreditorer og samlet gjeld. For eksempel vil forhandling om et privat gjeldsoppgjør koster rundt kr. 20.000,-  ekskl. mva. for en bedrift med 2 milloner kr. i omsetning, 15 kreditorer og en gjeld på 2 millioner kroner. 

 

Privat gjeldsoppgjør

Dette innebærer at vi varsler alle kjente kreditorer om at all betaling av gjeld stanses. Deretter lager vi en oversikt over alle gjeld, og får en uavhengig revisor eller regnskapsfører til å beregne hvor stor gjelden kan være for at den skal være bærekraftig for bedriften. Basert på dette sender vi så et forslag til kreditorene. Dette kan være et forslag til betalingsutsettelse, nedbetaling eller at deler av gjelden blir slettet. 

Frivillig gjeldsordning 

Dersom dette ikke fører frem kan vi fremme krav om frivillig gjeldsordning gjennom skifteretten. Forutsetningen er at bedriften ikke kan betale sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. En slik prosess kan resultere i at også kreditorer som ikke svarer på henvendelsen tvinges til å slette hele eller deler av kravet. 

Tvangsakkord 

Dersom noen av kreditorene nekter å slette hele eller deler av kravet sitt, kan det settes frem krav for skifteretten om at også disse må være med på gjeldsordningen. 

Offentlige skatter og avgifter 

Også det offentlige har anledning til å være med på et privat gjeldsoppgjør eller en frivillig gjeldsordning. Det er riktignok satt noen vilkår for dette, herunder at tilbudet om oppgjør må gi et bedre oppgjør for det offentlige enn å forsøke å tvangsinndrive kravet. Det er derfor viktig at kravet er realistisk, og godt dokumentert.