Bank
Vi kan hjelpe deg med
Tvister som gjelder misbruk av betalingskort
Investeringsrådgivning
Pant
Lån og kreditt
Kausjon
Annen sikkerhetsstillelse
Bank og finans

Vi bistår deg i klagesaker som gjelder privatpersoners kontraktsforhold med en bank, finansieringsselskap, kredittforetak eller fondsforvaltningsselskap.

 

Det samme gjelder tvister med utenlandsk finansforetak, som tilbyr tilsvarende tjenester i Norge. Vi bistår deg også i  klager mot et verdipapirforetak når tvisten gjelder investeringsrådgivning.

Innen bank og finans kan vi kun behandle klager fra forbrukere, det vil si at vi ikke kan vurdere klager fra næringsdrivende. I tvister som gjelder uautoriserte betalingstransaksjoner (misbruk av betalingskort), er det finansselskapet som har klageadgang, jf. finansavtaleloven § 37 (2) b.

Trenger du advokathjelp og har andre spørsmål?