top of page
Bank
Bank og finans
 

Vi er stolte av å tilby omfattende juridisk rådgivning og representasjon innenfor bank- og finanssektoren for å sikre dine rettigheter og beskytte dine økonomiske interesser.

Når det gjelder bank- og finanstvister, forstår vi de komplekse utfordringene som kan oppstå, enten det dreier seg om tvist om misbruk av betalingskort, pant, kausjon eller investeringsrådgivning. Vårt erfarne team er dedikert til å hjelpe deg gjennom disse problemstillingene og oppnå de beste resultatene for deg.

Våre tjenester innenfor bank- og finansrett inkluderer:

  1. Tvisteløsning: Vi har omfattende erfaring med å løse bank- og finanstvister gjennom forhandlinger, mekling og rettslige prosedyrer. Vårt mål er alltid å finne effektive og rettferdige løsninger som er til din fordel.

  2. Misbruk av betalingskort: Hvis du opplever misbruk av ditt betalingskort, enten det er gjennom uautoriserte transaksjoner eller identitetstyveri, kan vårt team hjelpe deg med å håndtere saken og sikre at du får tilbake det tapte.

  3. Pant og kausjon: Vi gir rådgivning og juridisk bistand i saker som involverer pantelån, kausjon og inndrivelse av gjeld. Våre advokater vil veilede deg gjennom prosessen og beskytte dine interesser.

  4. Investeringsrådgivning: For de som har blitt ofre for dårlig eller feilaktig investeringsrådgivning, gir vi kompetent juridisk støtte for å vurdere dine rettigheter og søke erstatning der det er berettiget.

Vi forstår at bank- og finansrettslige spørsmål kan være forvirrende og belastende. Derfor er vi her for å gi deg klar og forståelig juridisk veiledning gjennom hele prosessen. Vi tar oss tid til å lytte til dine bekymringer, analysere saken din nøye og utvikle en skreddersydd strategi som passer dine behov og mål.

Vårt team av erfarne advokater kombinerer grundig juridisk kunnskap med skarp analytisk tenkning for å sikre at dine interesser blir godt ivaretatt. Vi er engasjert i å oppnå de beste resultatene for deg og vil kjempe for dine rettigheter med lidenskap og dedikasjon.

Bank og finans

Vi bistår deg i klagesaker som gjelder privatpersoners kontraktsforhold med en bank, finansieringsselskap, kredittforetak eller fondsforvaltningsselskap.

 

Det samme gjelder tvister med utenlandsk finansforetak, som tilbyr tilsvarende tjenester i Norge. Vi bistår deg også i  klager mot et verdipapirforetak når tvisten gjelder investeringsrådgivning.

Innen bank og finans kan vi kun behandle klager fra forbrukere, det vil si at vi ikke kan vurdere klager fra næringsdrivende. I tvister som gjelder uautoriserte betalingstransaksjoner (misbruk av betalingskort), er det finansselskapet som har klageadgang, jf. finansavtaleloven § 37 (2) b.

Trenger du advokathjelp og har andre spørsmål?

bottom of page