Arbeidsrett

«Arbeidsrett regulerer vilkårene i arbeidslivet.

Den omhandler altså rettsregler som gjelder mellom partene i arbeidsforhold,

altså forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Disse rettsreglene er nedfelt i arbeidsmiljøloven

Vi kan hjelpe deg med

Trenger du advokathjelp og har andre spørsmål?

Ring oss nå

Fortell oss mer og få en gratis vurdering av din sak. 

Hva gjelder din henvendelse?