Myhre Advokatfirma

Myhre Advokatfirma startet i Oslo, med oppdrag for bedrifter og offentlige virksomheter. Hovedmengden av arbeid var offentlige anskaffelser og kontraktsrett.

For å kunne bistå også privatpersoner, opprettet vi en filial i Drammen. Her har vi tilknyttet oss også andre faggrupper, som vi samarbeider med. Dette gjelder både personer med kompetanse på barnevern, takstfolk, økonomer med flere.

Robert Myhre

Robert Myhre er tidligere sekretariatsleder i KOFA  og hadde ansvaret for utarbeidelsen av forskrift om offentlige anskaffelser (2001) i Nærings- og handelsdepartementet.

Robert Myhre har vært advokat i mange profilerte saker innenfor offentlige anskaffelser, og holder jevnlig kurs for bedrifter og offentlige virksomheter om regelverket for offentlige anskaffelser

Kontakt oss