PRIVATPERSONER

BOLIG

 • Nabotvist

 • Feil og mangler ved kjøp og salg 

 • Feil og mangler ved håndverksarbeider

 • Forsikringsutbetalinger

 • Sameier/borettslag

 • Tvangssalg og utkastelse 

 

_____________________________________________________

KJØRETØY

 • Feil og mangler ved kjøp/salg

 • Feil og mangler ved reparasjoner 

 • Skader og forsikringsoppgjør 

 

_____________________________________________________

GJELD 

 • Stans av tvangssalg

 • Megling
  Pengekrav, lån og oppgjør
     

 

_____________________________________________________

REISER

 • Erstatningskrav 

 • Refusjonskrav 

 

_____________________________________________________

PERSONSKADER

 • Yrkesskade

 • Pasientskader 

 • Trafikkskader 

Våre advokater har lang erfaring som saksbehandlere hos namsmyndighetene, og i Huseiernes Landsforbund

Kostnadene til advokat vil ofte bli dekket av husforsikring, innboforsikring, bilforsikring eller reiseforsikring. Det er en egenandel, men dersom du får medhold i klagen vil ofte alle kostnadene måtte dekkes av motparten. 

Bedrifter OG

OFFENTLIGE MYNDIGHETER

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

 • Kvalitetssikring av tilbud og konkurransegrunnlag

 • Klage på tildeling 

 • Krav om innsyn i dokumenter

 

_____________________________________________________

KONTRAKTER

 • Salg og kjøp 

 • IT-kontrakter 

 • Underleverandører 

 

_____________________________________________________

LØYVER OG TILLATELSER 

 • Klage på avslag om løyver og tillatelser 

 • Klage ved inndragelse av løyver og tillatelser    

Robert Myhre er tidligere sekretariatsleder i KOFA, og hadde ansvaret for utarbeidelsen av forskrift om offentlige anskaffelser (2001) i Nærings- og handelsdepartementet. 

Han har vært advokat i mange profilerte saker innenfor offentlige anskaffelser, og holder jevnlig kurs for bedrifter og offentlige virksomheter om regelverket for offentlige anskaffelser

Ring oss på tlf. 22 411 211

 
 
 
 • Facebook Social Ikon
 • LinkedIn Social Icon